Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

Prof.Dr. Ertuğrul Karaçuha
Lisans: İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - 1986
Yüksek Lisanslar: 1. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - 1990
                                2. İstanbul Ünv İktisat - 1992
Doktoralar: 1. Çukurova Ünv / İTÜ Elektronik Müh. -1993
                                2. İstanbul Ünv İktisat / Maliye - 1996
Çalışma Alanları: Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga, Elektronik Haberleşme Regülasyonları, Ters Saçılma Problemleri
Tel: +90 212 2857194 - 128
E-posta: karacuhae(at)itu.edu.tr

   
LDA_Faculty

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Lisans:
 Bilkent Ünv.-1996
Yüksek Lisans: Bilkent Ünv.-1999
Doktora: Bilkent Ünv.-2004
Çalışma Alanları: Sayısal İşaret İşleme, Haberleşme Teorisi, Telsiz Haberleşme Sistemleri 
Tel: +90 212 2857194 -111 / 130
E-posta: durakata(at)itu.edu.tr
Bilgi ve İletişim Araştırma Grubuicrg.itu.edu.tr

   
Prof. Dr. M. Serdar Çelebi

Prof. Dr. M. Serdar Çelebi
Lisans:
 İTÜ-1987
Yüksek Lisans: İTÜ-1990
Profesyonel Derece: Michigan Üniversitesi, 1995
Doktora: Texas Ünv.-1998
Çalışma Alanları:  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Hesaplamalı Biyomekanik, Hesaplamalı Lineer Cebir, Koşut Sayısal Algoritmalar, Geometrik Modelleme, Hesaplamalı BioAkışlar, Yapısal Mekanik
Tel: +90 212 2857012
E-posta: mscelebi(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/mscelebi/

 
Doç. Dr. F. Aylin Sungur

Prof. Dr. F. Aylin Sungur
Lisans: Boğaziçi Ünv-1995
Yüksek Lisans: Boğaziçi Ünv.-1997
Doktora: Boğaziçi Ünv.-2003
Çalışma Alanları:  Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Biyoloji
Tel: +90 212 2856810
E-posta: konuklar(at)itu.edu.tr

   
Veliyev

Prof. Dr. Eldar Veliyev
Lisans ve Yüksek Lisans: Physical faculty of Azerbaijan State University by S. M. Kirov (Baku) - 1973
DoktoraKharkov state university, Ukrayna - 1977
Doctor of physics and mathematical Sciences, Kharkov state university, Ukrayna - 1988
Çalışma AlanlarıElektrodinamiklerin sınır problemleri, elektromanyetik alan teorisi,difraksiyon teorisi, integral denklemlerinin sayısal-analitik yöntemleri
Tel:+90 212 2857194 - 123
E-posta:  eldarveliyev(at)itu.edu.tr; veliev51(at)gmail.com
Web: www.eveliev.com
Scientific Park NTU “KhPI” Müdürü

   
Oguzhan Kulekci

Prof. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği , 1998
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biypmedikal Mühendisliği , 2000
Doktora: Üniversite, Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2006
Çalışma Alanları: Algoritmalar, Veri Yapıları ve  Teorik Bilgisayar Bilimleri, Büyük Veri Yönetimi, Veri sıkıştırma/indeksleme/arama, Biyoenformatik
Tel: +90 212 2856691
E-posta: kulekci(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/kulekci/

   
Doç. Dr. Adem Tekin

Prof. Dr. Adem Tekin
Lisans: İTÜ-1997
Yüksek Lisans: İTÜ-2001
Doktora: Stuttgart / Kiel Üniversitesi (Almanya)-2004
Çalışma Alanları:  Teorik Kimya, Moleküller Arası Etkileşimler, Hidrojen Depolama, CO2 Tutma, Katalizör ve Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı, Kristal Yapı Tahmini
Tel: +90 212 2856952
E-posta: adem.tekin(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/~tekinad/

   
kemalbicakci2

Prof. Dr. Kemal Bıçakcı
Lisans: Hacettepe Üniversitesi (1996)
Yüksek Lisans: University of Southern California (ABD) (1999)
Doktora: ODTÜ (2003)
Çalışma Alanları:  Siber Güvenlik, Kablosuz Ağlar, Kullanılabilir Güvenlik
Tel: +90 212 2857080 / 214
E-posta: kemalbicakci(at)itu.edu.tr
Web: http://web.itu.edu.tr/kemalbicakcikemalbicakci.com

   
ugurtoreyin

Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin 
Lisans: ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. 2001
Yüksek Lisans: Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. 2003,
Doktora: Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. 2009,
Çalışma Alanları: İşaret İşleme, Örüntü Tanıma
Tel: +90 212 2857194 - 127
E-posta: toreyin(at)itu.edu.tr
Hesaplamalı Zeka için İşaret İşleme Grubu: http://spacing.itu.edu.tr

   
enver ozdemir

Doç. Dr. Enver Özdemir
Lisans: ODTÜ - 2002
Doktora: University of Maryland, College Park - 2009
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Sayılar Teorisi, Eliptik ve Hipereliptik Eğriler, Kriptografi
Tel: +90 212 2857125
E-posta: ozdemiren(at)itu.edu.tr
Web: web.itu.edu.tr/ozdemiren/

   
vasil

Doç. Dr. Vasil Tabatadze
LisansRadyo - Fizik Bölümü – Tiflis Devlet Üniversitesi-2003
Yüksek Lisans:  Fizik – Tiflis Devlet Üniversitesi - 2005
Doktora: Fizik – Tiflis Devlet Üniversitesi - 2009
Çalışma Alanları: Elektromanyetik radyasyon ve saçılma problemleri için bilgisayar benzetimleri, Elektromanyetik Saçılma, Elektromanyetikte  düz ve ters, hesaplamalı elektromanyetik.
Tel: +90 212 285 71 25
E-posta: tabatadze(at)itu.edu.trvasilitabatadze(at)gmail.com

   
muratokatan

Doç. Dr. Murat Okatan
Lisans: Boğaziçi Ünv. Elektrik-Elektronik Müh. ve Fizik ÇAP - 1995
Yüksek Lisans: Syracuse Ünv. Sinirbilimi - 1997
Doktora: Boston Ünv. Bilişsel ve Sinirsel Sistemler - 2002
Çalışma Alanları:  Hesaplamalı ve Deneysel Sinirbilimi; Olabilirliğe Dayalı Sinirsel Modelleme; Hücre Dışı Sinirsel Kayıt Analizi
Tel: +90 212 2857013
E-posta: okatan(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/okatan/

   
Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih Erden
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
Yüksek Lisans: Syracuse Üniversitesi, 2009
Doktora: Syracuse Üniversitesi, 2013
Çalışma Alanları: Veri Merkezleri ve Soğutma Altyapısı, Enerji Verimliliği, Termodinamik Modelleme, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme, Isı ve Kütle Geçişi, Akışkanlar Mekaniği
Tel: +90 212 2856648
E-posta: erdenh(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/erdenh/

   
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Yazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Yazıcı
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006
Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2014
Çalışma Alanları: Bilgisayar ve Haberleşme Ağları, İnternet Mimarisi, Kablosuz Ağlar, Optik Ağlar, Stokastik Modelleme, Haberleşme Sistemlerinin Performans Analizi, Kuyruk Teorisi, Akışkan Kuyruk Modelleri
Tel: +90 212 2857194 - 125
E-posta: yazicima(at)itu.edu.tr
Web: https://web.itu.edu.tr/yazicima/

   
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Helvacı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Helvacı
Lisans: Ankara Ünv.-1989
Yüksek Lisans: Ankara Ünv.-1994
Doktora: Ankara Ünv.-2003
Çalışma Alanları: Uydu Yörünge Analizi ve Yakıt Tasarımı, Elektromanyetik Işıma ve Anten Tasarımı, Yıldız Atmosferlerinin Kimyasal Analizi
Tel: +90 212 2857082
E-posta: helvacim(at)itu.edu.tr

   
sebahattin eker

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Eker 
Lisans: İTÜ-1997
Yüksek Lisans: University of Massachusetts - 2006
Doktora: University of Massachusetts - 2011
Çalışma Alanları: Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Tel: +90 212 2856811
E-posta: sebahattin.eker(at)itu.edu.tr

   
Yrd. Doç. Dr. Sefer Baday

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, 2008
Doktora: Basel Üniversitesi, 2013
Çalışma Alanları: Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, biyomolekül modelleme ve simülasyonu, protein-ligand etkileşimleri, moleküler enformatik
Tel: +90 212 2857194 - 222
E-posta: badays(at)itu.edu.tr 


 

 

Emekli Öğretim Üyeleri

 metindemiralp

Prof. Dr. Metin Demiralp
Lisans:
 Kimya Mühendisliği, İTÜ (1971)
Yüksek Lisans: 
Kimya Mühendisliği, İTÜ (1971)
Doktora: 
Nükleer Kimya, İTÜ (1975)
Çalışma Alanları: 
Tel: 
+90 212 2857082
+90 212 2857080 - 117
E-posta: 
metin.demiralp(at)gmail.com

 

 

 

Misafir Öğretim Üyeleri

MustafaSenol

Dr. Mustafa Şenol
Lisans:
 Kara Harp Okulu Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 1981
Yüksek Lisans: 
1. Kara Harp Akademisi - 1996
2. Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi - 1998
3. Milli Güvenlik Akademisi - 2012
Doktora: İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi - 2020
Çalışma Alanları: Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik Yönetimi, Yasaları, Strateji ve Politikaları 
Tel: +90 212 2857194
E-posta: senolm15(at)itu.edu.tr