İdari Personel

         Görev tanımları
Pervin Nasırlıel
Enstitü Sekreteri +90 212 2857194 - 114 pnasirliel(at)itu.edu.tr
 Enstitü Sekreteri

Dilay Özbal

Müdür Sekreteri + BEYK Gündem, Karar ve Tutanaklarının Hazırlanması

+90 212 2857194 - 111

dilayparlak(at)itu.edu.tr

Enstitü Müdür Sekreteri

Selami Çatal

Maaş İşleri + Ek Ders (I.+II. Öğretim) Ödemeleri

+90 212 2857194 - 116

catalse(at)itu.edu.tr

 Maaş işleri

S. Sırrı Dönmez

Personel İşleri + Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri

+90 212 2857080 - 136

donmezsul(at)itu.edu.tr

 Personel Özlük İşleri

Melik Okutan

Satınalma + Tahakkuk (SKS+BAP+Enstitü Bütçesi Yollukları)

+90 212 2857194 - 117

okutanm(at)itu.edu.tr

İdare Amiri ve Satın Alma Memuru

Sinan Derbend

Bina Sorumlusu +  Yazı İşleri + Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri + Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirmeler + Ders Görevlendirmeleri + Kurum içi - Kurum dışı görevlendirmeler

+90 212 2857080 - 137

derbend(at)itu.edu.tr

Yazı İşleri

M. Lütfi Yarar

Sistem Çözümleyici

+90 212 2857194 - 133

yararm(at)itu.edu.tr

 

Cuma Çalışkan

Evrak Dağıtımı

+90 212 2857194 - 119

caliskancu(at)itu.edu.tr

 Evrak Dağıtım Sorumlusu