Kayıt Yenileme İşlemleri

Genel Uyarılar:

1 - Kayıt yenileme işleminizi yaparken yönetmeliğin ders kaydı ile ilgili maddelerini okuduğunuzdan emin olunuz.

2 - Tez ve doktora yeterlik aşamasındaki öğrenciler ve af kanunundan faydalanarak eğitime devam eden öğrenciler de dahil olmak üzere tüm kayıt yenileme işlemleri otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Dilekçe veya form doldurarak kayıt işlemi  yapılamaz.

3 - Yüksek lisans öğrencilerinin yönetmelik gereği 3.yy den itibaren her dönem Tez’e kaydolması zorunludur.

4 - Yükseklisansta 5., doktorada 9. dönemden itibaren katkı payı ödemesi ve tez - ders kaydının belirtilen günlerde yapılması gerekir. Ders kaydı ve katkı payı ödemesi işlemlerinden herhangi birisi yapılmaz ise cezalı kayda kalınır.

5 - Genellikle katkı payı yatırılıp teze kaydolma işlemi yapılmadığından birçok öğrenci cezalı katkı payı yatırmak zorunda kalmaktadır.
 
Kayıt Yenileme İşlemleri Süreci:
 
Kayıt yenileme işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği ile ilgili  bilgiler aşağıda verilmiştir. (Detaylı bilgi ve güncel duyurular için www.sis.itu.edu.tr adresini kontrol ediniz) Yeni kaydolan, danışmanı olmayan öğrenciler işlemlerini program koordinatörleri ile eski öğrenciler ise danışman öğretim üyeleri ile beraber yaparlar. Yönetmelik gereği danışmanı olmayan öğrencinin kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmesi mümkün değildir.
 
1 - Danışman ile Kayıt Yenileme Süreci:
a)     Danışman kendi ID ve şifresi ile sisteme girer.
b)     Öğretim Üyesi Servisine girer.
c)     Ders Ekle/Çıkar menüsüne girer.
d)     Dönemini seçer.
e)     Öğrenci ID’ sini girer.
f)      Öğrenci PIN’ ini girer.
g)     Kayıt olunacak CRN leri yazar.
h)     Submit eder.
 
2 - Program Koordinatörü ile Kayıt Yenileme Süreci
 
a)     Öğrenci kendi ID ve şifresi ile sisteme girer.
b)     Kayıt Menüsü / Ders ekle/çıkar menüsüne girer.
c)     Dönemini seçer
d)     Koordinatör Otomasyon tarafından verilen ‘Alternate PIN’i girer.
e)     Kayıt olunacak CRN’ leri yazar.
f)      Submit eder.

Ders saydırma/muafiyet talepleri

Lisansüstü eğitime 2012-2013 Güz yarıyılı ve takip eden yarıyıllarda başlayacak öğrencilerin ders saydırma/muafiyet talepleri İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esaslarına göre değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda;

• Başvurular ilk ders kaydının yapıldığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar Enstitüye yapılır. Belirtilen süreden sonra veya ilerleyen yarıyıllarda yapılan başvurular işleme alınmaz.

• En fazla 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için saydırma/muafiyet talep edilebilir.

• Başvuru; ekinde onaylı ders içerikleri ve not döküm belgesinin yer aldığı ve talebin açık bir şekilde belirtildiği bir dilekçenin Enstitü Müdürlüğüne sunulmasıyla gerçekleştirilir.

• Başvuru; ilgili Program Yürütmü Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

• Saydırma/muafiyet talep edilecek derslerin harf notu en az “CC” olmalıdır.

• Saydırılan/muaf olunan ders sayısı, öğrencinin ilgili programda alması gereken toplam ders kredisinin yüzde ellisinden fazla olamaz.


İTÜ BE Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Başvurusu

İTÜ FBE Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler, normal eğitim süresi (yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıl) içerisinde kalmak kaydıyla her yıl 1 yurtiçi ve 1 yurtdışı bilimsel etkinliğe katılım için destek talebinde bulunabilirler.

04.04.2016 tarihli ve 333 toplantı sayılı İTÜ Bilişim Enstitüsü yönetim kurulu kararının 22. maddesi uyarınca Enstitümüz Doktora Programı öğrencilerinin yurtdışı ve yurtiçi bilimsel etkinliklere katılmak üzere yaptıkları görevlendirme başvurularının değerlendirmesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanabilmesi için başvuru sırasında öğrencinin Doktora Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşulunun uygulanmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin uygulama esasları ve maddi destek miktarları için tıklayınız.

Başvuru için gerekli belgeler:

1)     Öğrenci, Danışman ve Program Koordinatörü imzalı dilekçe (indirmek için tıklayınız). Dilekçede istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalı, talep edilen miktar, üniversite tarafından belirlenen destek miktarını aşmayacak şekilde TL üzerinden belirtilmelidir. 

2)     Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

3)     Bildirinin/Makalenin adı, sunacak kişinin ismi ve kabul edildiğine dair email yazısı ve varsa kabul mektubu (davet içerikli email yazıları veya mektupları kabul edilmeyecektir)

4)     Bilimsel etkinliğin broşürü ve bilim kurulu listesi (broşürden fotokopi çekilebilir veya konferans internet sayfasından çıktı alınabilir)

5)     Öğrencinin Özgeçmişi

6)     Bildiri/Makalenin özeti ve varsa tam metni (Makalede iletişim adresi olarak İTÜ adresi yazılmak zorundadır.)

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar:

1)     Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Dilekçenin ekinde sunulan belgeler 2 nüsha (kopya) olarak hazırlanmalı ve dilekçe üzerinde eksiksiz olarak belirtilmelidir.

2)     Bildiri kabul yazısı yerine davet yazısı kabul edilmemektedir.

3)     Başvuru belgelerinin yurtiçi bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 1 ay önce,  yurtdışı bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 2 ay önce enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Geç yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4)     Lisansüstü normal eğitim süresinin son döneminde (yüksek lisansta  6. yarıyıl, doktorada 12. yarıyıl) olan öğrenciler, bilimsel etkinlik destek talebinde bulunabilmeleri için etkinlik tarihinde öğrenciliklerinin devam etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

5)     Madde 4 ve 5’deki hususlar öğrencilikleri devam eden araştırma görevlileri için de geçerlidir.

6)     Bilimsel etkinliğe katılıp dönüş yapan öğrencilerimizin Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Bildirim Beyannamesi 'ni doldurup Enstitü Müdürü'ne imzalatıp Rektörlük/ Sağlık Kültür Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.