Doktora Yeterlik Sınavı

2020-2021 Güz Döneminde Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler:

BBL PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
704182005 İsmail Mostafa HABİB Prof.Dr. M. Oğuzhan KÜLEKÇİ 21 Aralık 2020 P.tesi  Saat 11.00 I. Yazılı Sınav
      22 Aralık 2020 Salı Saat 11.00 II. Yazılı Sınav
      24 Aralık 2020 Perşembe Saat: 11.00 Sözlü Sınav
       
BLU PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
708172005 Göksu Hazar ERDİNÇ Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA 14 Aralık 2020 P.tesi  Saat 09.00 I. Yazılı Sınav
15 Aralık 2020 Salı Saat 09.00 II. Yazılı Sınav
      16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 14.30 Sözlü Sınav 
       
BHM PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
708182004 Nisa Özge ÖNAL Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA 14 Aralık 2020 P.tesi  Saat 09.00 I. Yazılı Sınav
      15 Aralık 2020 Salı Saat 09.00 II. Yazılı Sınav
      16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 09.30 Sözlü Sınav 
708192010 Mine ARDANUÇ Prof.Dr. Lütfiye DURAK ATA 14 Aralık 2020 P.tesi  Saat 09.00 I. Yazılı Sınav
      15 Aralık 2020 Salı Saat 09.00 II. Yazılı Sınav
      16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 11.30 Sözlü Sınav
708182011 Abdulgani Abshir IBRAHİM Prof.Dr. Lütfiye DURAK ATA 14 Aralık 2020 P.tesi  Saat 09.00 I. Yazılı Sınav
      15 Aralık 2020 Salı Saat 09.00 II. Yazılı Sınav
      16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 10.30 Sözlü Sınav
708202006
Kevser ŞİMŞEK Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
14 Aralık 2020 P.tesi  Saat 09.00 I. Yazılı Sınav
      15 Aralık 2020 Salı Saat 09.00 II. Yazılı Sınav
      16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 13.30 Sözlü Sınav 
 
CBT PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
706172005 Ali Erdem SİLAN Doç.Dr. Ahmet Özgür DOĞRU 16 Aralık 2020 Çarşamba  saat 13.30 I.Yazılı Sınav
      17 Aralık 2020 Perşembe 13:30 II.Yazılı Sınav
     

 

18 Aralık 2020 Cuma  Saat  15:30 Sözlü Sınav 
706172006 Alp Doruk ERTUNA Prof.Dr. Çiğdem GÖKSEL 16 Aralık 2020 Çarşamba  saat 13.30 I.Yazılı Sınav
      17 Aralık 2020 Perşembe 13:30 II.Yazılı Sınav
      18 Aralık 2020 Cuma  Saat  14:30 Sözlü Sınav 
706182006 Hilal GEZGİN Prof.Dr. Reha Metin ALKAN 16 Aralık 2020 Çarşamba  saat 13.30 I.Yazılı Sınav
      17 Aralık 2020 Perşembe 13:30 II.Yazılı Sınav
      18 Aralık 2020 Cuma  Saat  10:30 Sözlü Sınav 
706182007 Mehmet Onur SENEM Prof.Dr. Azime TEZER 16 Aralık 2020 Çarşamba  saat 13.30 I.Yazılı Sınav
      17 Aralık 2020 Perşembe 13:30 II.Yazılı Sınav
      18 Aralık 2020 Cuma  Saat  11:30 Sözlü Sınav 
706192001
Ayça ERASLAN
Prof.Dr. Hande DEMİREL  16 Aralık 2020 Çarşamba  saat 13.30 I.Yazılı Sınav
      17 Aralık 2020 Perşembe 13:30 II.Yazılı Sınav
      18 Aralık 2020 Cuma  Saat  14:30 Sözlü Sınav 
 
HBM PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
702182002 Arda BULU Doç.Dr. Behçet Uğur TÖREYİN 28 Aralık 2020 P.tesi  Saat 10.00 I. Yazılı Sınav
      29 Aralık 2020 Salı  Saat 10.00 II. Yazılı Sınav 
      30 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 09.00  Sözlü Sınav
702182004 Emre Cenk ERSAN Prof.Dr. M. Serdar ÇELEBİ 28 Aralık 2020 P.tesi  Saat 10.00 I. Yazılı Sınav
      29 Aralık 2020 Salı  Saat 10.00 II. Yazılı Sınav 
      30 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 11.00  Sözlü
 
UHUA PROGRAMI  
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI  SINAV TARİHİ
705182008 Şükrü KILIK Prof.Dr. M. Tayfun GÜNEL 21 Aralık 2020 - Saat: 09:00 - 12:00 I. Yazılı Sınav
22 Aralık 2020 - Saat: 10:00 - 13:00 II. Yazılı Sınav
24 Aralık 2020 - Saat: 16:00 Sözlü Sınav
705182009 Vala TASHVIGH Prof.Dr. Mesut KARTAL 21 Aralık 2020 - Saat: 09:00 - 12:00 I. Yazılı Sınav
22 Aralık 2020 - Saat: 10:00 - 13:00 II. Yazılı Sınav
24 Aralık 2020 - Saat: 18:00 Sözlü Sınav

 

Doktora yeterlik sınavları Güz yarıyılı için Aralık, Bahar yarıyılı için Mayıs ayı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi, 20 Mart 2020 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 

Önemli Not: Doktora tez aşamasındaki öğrencilerin 31 Haziran 2020 tarihine kadar raporlarını, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar savunma sınav tutanaklarını enstitü öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktora Yeterlik Sınavı:

Doktora öğrencilerinin ders yeterliklerini tamamladıkları yarıyıldan sonraki en geç ikinci yarıyılda yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Sınava girmesi gerektiği halde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp sınava girmeyen öğrenciler yeterlik sınavından başarısız sayılır.

Doktora yeterlik sınavları güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için Mayıs ayları olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir. Daha sonra Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından yeterlik sınav tarih ve yerlerinin belirlenmesi istenir. Belirlenen tarihler Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Güz yarıyılı (Aralık ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girme taleplerine ilişkin dilekçeleri, 01 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında, Bahar yarıyılı (Mayıs ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin ise 01 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu tarihlerden sonraki başvurular bir sonraki dönemde değerlendirilir.Danışman

Danışman