Danışma Kurulu

Adı Soyadı

Çalıştığı İşyeri ve Görevi

Mezuniyet Bilgileri

(Lisans ve Lisansüstünden mezun olduğu Üniv. / Bölüm / Enstitü ve Mezuniyet Yılı)

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA

İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. - 1986 (L), 1990 (YL)

Çukurova Üniv. / İTÜ Elektrik-Elektronik Müh. - 1993 (DR), İstanbul Üniversitesi İktisat/Maliye - 1996 (DR)

Dr. Tayfun ACARER

İTÜ Arı Teknopark Merkezi Değerlendirme Kurulu Üyesi

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü (L)

İstanbul Üniv. Dz.Ulş.İşl.Müh. (YL,DR)

Dr. Faruk CÖMERT

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

YTÜ Makine Mühendisliği (L)

Gazi Üniv. Endüstri Müh. (YL)

İstanbul Üniv. Sosyal Siyaset (DR)

Dr. Cihan KANLIGÖZ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı

Ankara Üniv. Hukuk Fak. – 1986 (L)

Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enst.-1987-2000 (YL, DR)

Serhat ÖZEREN

İnternet Geliştirme Kurulu Eski Başkanı

İTÜ Uçak ve Uzay Bil. Fak. Uçak Müh. Böl. – 1989 (L)

Aydın ÇAMLIBEL

Digiturk, Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Darmstadt Teknik Üniv. Elektronik Müh. – 1983 (L, YL)

Prof. Dr.Lütfiye DURAK ATA

İTÜ Rektör Yardımcısı

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. – 1996,

1999 (YL), 2004 (DR)

Prof. Dr.F. Aylin SUNGUR

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ABD Başkanı

Boğaziçi Üniv. Kimya – 1995, 1997 (YL), 2003 (DR)

Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN

İletişim Sistemleri ABD Başkanı

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh.– 1984, 1987 (YL), 2003 (DR)

Prof. Dr. Adem TEKİN

Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi

İTÜ Kimya Böl. – 1997, 2001 (YL), Almanya Christian Albrechts Univ. Kimya – 2004 (DR)

Prof. Dr. M.Oğuzhan KÜLEKÇİ

Bilgisayar Bilimleri ABD Başkanı

Boğaziçi Üniv. Bilgisayar Müh. – 1998, 2000 (YL)

Sabancı Üniversitesi Elektronik Müh.ve Bilgisayar Böl.-2006 (DR)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YAZICI

İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür Yrd.

ODTÜ Elektrik Elektronik Müh 2004 (L), 2006 (YL)

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. 2014 (DR)

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN

İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür Yrd.

İTÜ Makina Mühendisliği 2007 (L)

Syracuse Üniv. Makina ve Uzay Müh. 2009 (YL), 2013 (DR)