imkanlar
27
Kas 2020
Yayın Koşullarını Düzenleyen Maddelerde Değişiklik Yapılması

İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının mezuniyet yayın koşullarını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılması, Üniversite Senatosunun 19.11.2020 tarihli, 754 sayılı toplantısında görüşülmüş ve alınan kararın bir örneği ekte paylaşılmıştır.