Active Projects

Project Number Project Name
Budget Pozition Faculty Member Project State
H2020-MSCA-RISE
778405
AUTOMATED FUNCTIONAL SCREENING OF IgGs FOR DIAGNOSTICS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES (AUTOIGG)
90.000 €
Researcher  Abdulkerim Çapar
01.01.2018 - 01.01.2022
TÜBİTAK 2515 COST
316S026
Miyelin Kantitasyonuna Ve Mekaniğinin Araştırılmasına Yönelik Floresan Görüntüleme Ve Analiz Araçlarının Geliştirilmesi
360.000 TL
Researcher
Behçet Uğur Töreyin, Abdulkerim Çapar
01.05.2018 - 01.05.2021
Tübitak- PIA Bosphorus
115Z860
Protein Arjinin Deiminaz 2 Için Çoklu ölçekli Mekanistik Çalışma: Meme Kanseri Tedavisi için Cazip bir Hedef
122.100 TL Project Coordinator
Fethiye Aylin Sungur
Feb 2016 - May 2019
TUSAŞ-TAI
  GİDİ: Görüntü İşleme Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi
79,220 TL  Project Coordinator
Lütfiye Durak Ata
16.10.2017 - 16.05.2018
ASELSAN
  Geniş Bantlı Haberleşme İçin Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi
261.621 TL + KDV
Project Coordinator
Lütfiye Durak Ata
08.11.2017 - 08.08.2018
TÜBİTAK-TEYDEB
  LTE eNodeB Performans Ölçümü, Bu Ölçüme Dayalı Akıllı Kendi Kendini Yapılandırabilen Özgün Yazılım Geliştirilebilmesi
79,200 TL
Project Coordinator
Lütfiye Durak Ata
30.10.2017 - 30.06.2018
BAP 40964
Yeni Nesil Kent Güvenlik Sistemleri için Özgün Veri Edinimi, Veri Sıkıştırılması ve Anlamlandırılması ile Veri/Karar Birleştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi
16.749TL
Project Coordinator
Behçet Uğur Töreyin 26.10.2017 - 28.10.2019
TÜBİTAK  
Oksijen İndirgenme Reaksiyonu Katalizörlerinin Hesaplamalı Taraması ve Sentezi
318.510TL Project Coordinator
Adem Tekin 2018-2021
İTÜ-GAP
40688
Alzheimer hastalığının tedavisi için Kondroitin kompetitif Sülfotransferaz enzimi inhibitörleri geliştirilmesi
49.765,56 TL
Project Coordinator
Sefer Baday
30.10.2017 -
30.10.2019
SSM   Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA)
697,000TL
Project Coordinator
Lütfiye Durak Ata
29.12.2017 - 29.08.2019
TÜBİTAK Kariyer (3501)
  Prostat kanseri tedavisinde kullanılan yeni nesil Antiandrojen ilaçlardan olan Enzalutamid'e karşı gelişen ilaç direnç mekanizmasının ileri moleküler dinamik simülasyon teknikleriyle incelenmesi
185.303 TL Project Coordinator Sefer Baday 15.11.2017 - 15.11.2019
Tübitak ARDEB 1001 117E865
Örnek-Bağımsız Olmayan Kodlar ve Uygulamaları
135971 TL
Project coordinator
M. Oğuzhan Külekci
Active
H2020 AB PRACE-5IP - 730913
Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
235.436 € Project coordinator
Ertuğrul Karaçuha 01.01.2017-30.04.2019
BAP MGA-2017-41016
Operatör Kontrollü D2D Haberleşme Teknolojisi Hakkında Abone Bilgi Seviyesi Ve Istekliliği Ile Beklenen Teşvik Paketlerinin Tesbiti
17.165 TL Project coordinator
Mehmet Akif Yazıcı 13.11.2017 - 13.05.2019
Tübitak 1001 117M430
Derin Ven Trombozunun Hesaplamalı Modellenmesi
331.816 TL
Project coordinator
M. Serdar Çelebi Dec. 2017 - Dec. 2020
Roketsan   Computational Modeling of Micro Gravity Propellant Slosh Dynamics
99.650 TL
Project coordinator
M. Serdar Çelebi Dec. 2017 - Dec.2018
İTÜ-GAP 40576 UHEM Veri Merkezi Isıl Profilinin Deneysel İncelemesi ve CFD Analizi
50.000TL Project coordinator
Hamza Salih Erden 26.10.2017 - 26.07.2019
BAP 39039
Yapılı Çevrenin Erişilebilirliğinin Artırılmasına Yönelik bir Mobil Uygulama Modeli - İTÜ ERişilebilir KAmpüs mobil uygulama projesi (İTÜ-EriKApp)
10.000TL Project coordinator
Akın Tolga İlter Sept. 2015 - Sept. 2018
Researcher
 Arif Emre
Researcher
Abdulkerim Çapar
Researcher
Muhammet Sebul Beratoğlu
Tübitak 115R136 İstanbul Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Bilişim/Bilgisayar Mühendisliği)
  Researcher
Ertuğrul Karaçuha
Active
Researcher
Lütfiye Durak Ata
BAP 39951 Mobil Baz İstasyonu Radyo Ünitesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
20.000TL Project coordinator
Mustafa Helvacı
Active
DPT - Altyapı 2011K120230
4M Klas IR Teleskop sistemi Kurulumu
59.000.000 TL
Researcher Mustafa Helvacı Active
Tübitak 3001 215M548
Android Tabanlı EKGTakip Vücut Ağı sistemi
58.750 TL
Researcher Mustafa Helvacı Active
Tübitak - TEYDEB - 1501   Kimyasal Madde ve Gaz Tespit Uygulamaları için Uzaktan ve Otonom Çalışabilen Tehdit Algılayıcı Sistem Geliştirilmesi
  Consultant
B. Uğur Töreyin
01/05/2016 - 01/05/2018

İTÜ-BAP

Şemsiye Projesi

5G+: 5G ve Sonrası Haberleşme Ağlarında Kullanılacak Teknikler

150.000TL

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

Active

Researcher

Lütfiye Durak Ata

Researcher

Sebahattin Eker

Tübitak

115Z502

O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico Yöntemlerle Aydınlatılması ve İnhibitör Tasarımı

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Finalized

Tübitak

115M439

Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü

450.000 TL

Consultant

Fethiye Aylin Sungur

Active

EU-FP7

 

Infrastructure for Analysis and
Experimentation on Ecosystems

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Active

Tübitak-RFBR

213M523

Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmesi

39.960 TL

Researcher

Adem Tekin

Active

Tübitak

114Z529

Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi

220.159 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Active

e-COST

 

Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)

 

Member

M. Serdar Çelebi

Active

BAP

 

A Numerical Approach for Growing and Remodelling of Soft Tissues

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

BAP

 

Blood Flow Simulation in Human Arterial Tree

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

BAP

 

A Study on Sub Grid Scale model for Severe Liquid Sloshing in a confined container

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Active

Tübitak

114Y114

Fırat & Dicle Havzasında İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri

197.673,00 TL

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Active

TUBITAK

115S801

Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik
PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi

97.550 TL

Researcher

Adem Tekin

Active

BAP

38312

Metal amin tuzlarında tersinir ve yüksek yoğunlukta hidrojen depolama

25.000 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Active