Tamamlanan Projeler

Tamamlanan akademik araştırma projeleri:

TÜBİTAK 3001
Proje Adı Veri Merkezlerinin Soğutma Optimizasyonu İçin Klima Baypas Yönteminin CFD Analizi Ve Ekonomik Değerlendirmesi
Proje No
118M238
Yürütücü Hamza Salih Erden
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi 15.08.2018 - 15.08.2020
Bütçe 60.000 TL
Web


 İTÜ BAP
 Proje Adı  Mobil Haberleşme Ağlarında Yoğun Kullanılan Hücresel Geçişlere Dayalı Ağ Optimizasyonu (Network Optimization Based on Intensive Cellular Transitions in Mobile Communication Networks)
 Proje No  MYL-2019-42135
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet  Bu proje, kendi kendini iyileştiren ağların (self-healing networks, SHN) çözümlerinin öğrenme davranışlarına odaklanmaktadır. Bu projede ele alınan temel konu, hücreler arası geçişlerde, servisin engellenmemesi ve kesintisiz haberleşmenin sağlanabilmesi için hücresel bir ağdaki yoğun kullanılan geçişlerin tespit edilmesiyle ilgili ağ paremetrelerinin dinamik olarak ayarlanmasıdır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  07.07.2019 - 07.07.2020
 Bütçe  7499 TL
 Web  


 TÜBİTAK Kariyer (3501)
 Proje Adı  Prostat kanseri tedavisinde kullanılan yeni nesil Antiandrojen ilaçlardan olan Enzalutamid'e karşı gelişen ilaç direnç mekanizmasının ileri moleküler dinamik simülasyon teknikleriyle incelenmesi
 Proje No  117Z353
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.11.2017 - 15.03.2020
 Bütçe  185.303 TL
 Web  


 İTÜ GAP
 Proje Adı  Alzheimer hastalığının tedavisi için Kondroitin kompetitif Sülfotransferaz enzimi inhibitörleri geliştirilmesi
 Proje No  40688
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  30.10.2017 - 30.04.2020
 Bütçe  49.765,56 TL
 Web  


 Araştırma Merkez Komutanlığı (ARMERKOM)
 Proje Adı  Gürültü Radarı Dalgaformu Tasarımı (Noise Radar Waveform Design)
 Proje No  İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden ARMERKOM Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet  Noise radars are innovative radar structure predicted to be used in next generation radar technologies, with low probability of being detected on which various research and concept proof studies have been carried out. Within the scope of this project, it is aimed to develop and analyze algorithms that produce digital waveforms that can be utilized in software-defined radars. Synthesis of these waveforms will be verified by various optimization algorithms. As a result, the performance of the waveforms will be analyzed and compared according to the metrics to be determined.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.10.2019 - 01.10.2020
 Bütçe  
 Web  


 İTÜ BAP
 Proje Adı  Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Araçlar Arası Haberleşme ve Fiziksel Katman Güvenliği (Cooperative Vehicular Communications and Physical Layer Security Analysis in Cognitive Radio Networks)
 Proje No  MYL-2019-42491
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet Bu projede, kaskat sönümlemeli kanal varsayımı altında literatürde yer almayan işbirlikli haberleşme sistemleri incelenecek olup, alıcıda çeşitleme teknikleri olan maksimum oranda birleştirme (maximum ratio combining, MRC), eşit kazançta birleştirme (equal gain combining, EGC) ve/veya seçmeli birleştirme (selection combining, SC) kullanılacaktır. İşbirlikli iletim sistemine ek olarak, veri iletiminde iletimin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve dışardan herhangi bir kullanıcının verilere erişmesini engellemek amacıyla fiziksel katman güvenliği ya da iletişim sistemlerindeki frekans bandının azlığından kaynaklı mevcut spektrumun etkin kullanımını sağlamak amacıyla bilişsel radyo ağları (cognitive radio networks, CRN) üzerine çalışılacak, hata olasılığı/ kesinti olasılığı (outage probability, OP)/gizlilik kesinti olasılığı (secrecy outage probabiliy, SOP) hesaplamaları kapalı formda elde edilmeye çalışılacaktır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  17.12.2019 - 17.10.2020
 Bütçe  9999,93 TL
 Web  


 İTÜ AYP 
 Proje Adı  RF Energy Harvesting
 Proje No  ITU-AYP-2018-6
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet Wireless energy harvesting has been regarded as a promising approach to extend the life-time of a wireless communication systems. In energy harvesting (EH), energy is obtained by wind, solar, vibration and etc. Thus, the harvesting energy transformed to electricity and can be used by the nodes. However, the aforementioned traditional EH methods are not always available. RF EH has been emerged as a key promising technique which enables the wireless systems to harvests energy from the incoming signals in the environment. This energy is available as a dedicated or ambient and can be used in through the whole day.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  2018-2020
 Bütçe  20.000 TL
 Web  


 Yongatek Teknoloji Mikroelektronik
 Proje Adı  Gömülü Kodlanmış Video Şifreleme -  EP3365884 nolu patentinin prototip geliştirilmesi
 Proje No
 Yürütücü  M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.08.2019 - 01.08.2020
 Bütçe  60.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK
 Proje Adı  Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 Proje No  217E122
 Yürütücü  Murat Okatan
 Özet  Mikroelektrotlar kullanılarak alınan sinirsel kayıtlardaki aksiyon potansiyellerini tespit etme işleminde genlik eşikleri kullanılmaktadır; genlik eşiklerini aşan dalga şekilleri aksiyon potansiyeli olarak değerlendirilmektedir. Yakın geçmişte bu eşikleri, dolayısıyla kayıtlardaki aksiyon potansiyellerini, tamamen otomatik olarak tespit etmeyi mümkün hale getiren yeni bir yöntem proje ekibi tarafından yayınlanmıştır.  Bu yöntemle, 'kırpma eşikleri' adı verilen pozitif ve negatif değerli bir çift genlik eşiği belirlenmektedir. Eşikler belirlenirken, eşikler arasında kalan örneklerin dağılımının, eşiklerde kırpılmış olan gürültü dağılımından Kolmogorov-Smirnov (KS) sınamasına göre P>=α düzeyinde farksız olması istenmektedir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi, α, 0.05 olarak seçilebileceği gibi, eşikler arasında kalan işaretlerin dağılımının gürültü dağılımına daha yakın olmasını sağlamak için daha yüksek α değerleri de seçilebilmektedir. Henüz α değerinin ne olması gerektiği çalışılmamıştır. Önerilen projede uygun α değerlerinin belirlenmesinde, kayıtlardan en yüksek işaret gürültü oranıyla bilgi çıkarımlanmasını sağlayan eşiklerin (kısaca EYİGO eşikleri) ve en yüksek olabilirlikle kestirilen eşiklerin (kısaca EYOK eşikleri) kullanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sinirsel kayıtlara değişen seviyelerde beyaz gürültü yapay olarak eklenecek ve belirlenmiş olan bu α değerlerine göre kırpma eşikleri hesaplanacaktır. Hesaplanan bu kırpma eşiklerinin gürültü eklenmiş sinirsel kayıtlar için de EYİGO ve EYOK eşiklerine eşit olmaya devam edip etmeyeceğinin araştırılması amaçlanmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.06.2018 - 15.04.2020
 Bütçe  79.559 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/okatan/PROJELER/TUBITAK/217E122/


 ITU BAP
 Proje Adı Data Acquisition, Compression, Analysis and Fusion Methods for new generation surveillance systems
 Proje No MGA-2017-40964
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet Öznitelik boyutu indirgeme, sıkıştırılmış videoda alev ve plaka tespiti konularında bilgisayarlı görü yaklaşımları geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe ₺16.749,16
 Web  


 H2020
 Proje Adı Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
 Proje No AB PRACE-5IP - 730913
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet PRACE Avrupa’da gerek akademik gerekse endüstriyel çalışmalara kaynak sağlamak, bilimsel rekabet ortamını arttırmak, araştırmacılara yüksek performanslı ve en iyi hesaplama kaynağı ve veri depolama hizmetini sunabilmek adına oluşturulmuş bir HPC ekosistemidir. Türkiye’nin de dâhil olduğu, 26 üyesi bulunan ve kar amacı gütmeyen PRACE’in merkezi Brüksel’dedir.
“Implementation Phase (IP)” projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen PRACE’te şimdiye kadar PRACE 1IP, PRACE 2IP, PRACE 3IP, PRACE 4IP, PRACE 5IP projeleri tamamlanış olup, PRACE 6IP projesi ise devam etmektedir. 2010-2019 yılları boyunca PRACE projelerinin toplam finansman miktarı 132 milyon Avro olup; bunun 125 milyon Avro’su Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 235.436 €
 Web  


 H2020
 Proje Adı UHEM Veri Merkezi Isıl Profilinin Deneysel İncelemesi ve CFD Analizi
 Proje No 40576
 Yürütücü Hamza Salih Erden
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 52.655 TL
 Web  


 Savunma Sanayi Başkanlığı
 Proje Adı Interference Management in Cognitive Radio Networks (HIZA) - Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA Projesi)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden SSB Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet  This project includes reducing interference in military communications utilizing efficient spectrum allocation for all terminals. In addition, the projects aim to support different location and network topologies without spectrum planning in military communications. Flexibility to use in countries’ borders or conflict zones is aimed at designing next-generation communication systems that can be configured dynamically.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 29.12.2017 - 29.08.2019
 Bütçe 697.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası
 Proje Adı Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
 Proje No 114E426
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Sıkıştırılmış videoda duman tespiti ve yangınların zaman içerisinde araziye olan etkisinin anlaşılması amacıyla uzaktan algılama görüntülerinin çözümlenmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2015 - 05.07.2019
 Bütçe 23.808 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Ön-ek Bağımsız Olmayan Kodlar ve Uygulamaları
 Proje No 117E865
 Yürütücü M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.05.2018 - 15.10.2019
 Bütçe 216.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 3501
 Proje Adı Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması
 Proje No 114E200
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Yüksek boyutlu hiperspektral görüntülerin etkin sıkıştırılması amacıyla çevrimiçi öğrenme ve çok yönlü dizi ayrıştırımı tabanlı yöntemler geliştirilmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2014 - 05.07.2019
 Bütçe 64.950 TL
 Web  


 TÜBİTAK - PIA Bosphorus
 Proje Adı Protein Arjinin Deiminaz 2 Için Çoklu ölçekli Mekanistik Çalışma: Meme Kanseri Tedavisi için Cazip bir Hedef
 Proje No 115Z860
 Yürütücü Fethiye Aylin Sungur
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.02.2016 - 01.05.2019
 Bütçe 122.100 TL
 Web  


 TUSAŞ - TAI
 Proje Adı GİDİ: Görüntü İşleme Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi (Algorithm Development Project for Image Processing Supported Landing Systems)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden TUSAŞ Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet The algorithm has been developed and performance analyzes have been performed for the unmanned aerial vehicles (UAV) to perform image processing assisted landing.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 16.10.2017 - 16.05.2018
 Bütçe 79,220 TL
 Web  


 ASELSAN
 Proje Adı Geniş Bantlı Haberleşme İçin Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi (Analysis and Development of NOMA Methods fow Wideband Communications)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden ASELSAN Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet Proje kapsamında birden fazla kullanıcının ortak bir erişim noktası ile haberleştiği senaryolarda yenilikçi dikgen olmayan çoklu erişim yöntemleri irdelenmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 08.11.2017 - 08.08.2018
 Bütçe 261.621 TL + KDV
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB
 Proje Adı LTE eNodeB Performans Ölçümü, Bu Ölçüme Dayalı Akıllı Kendi Kendini Yapılandırabilen Özgün Yazılım Geliştirilebilmesi (LTE eNodeB Performance Measurements, Software Developments and Self-Configurable Networks)
 Proje No
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata
 Özet LTE eNodeB Performance Measurement, Software Development of Self-Configurable Networks: The role of handover parameters in improving the energy efficiency of cellular networks is analyzed, and the negative effects of handover failure (HOF) and ping-pong (PP) rate are investigated. The network performance of the new algorithm is explored in terms of real vehicular traffic data and state-of-the-art specifications of eNodeBs.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 30.10.2017 - 30.06.2018
 Bütçe 79.200 TL
 Web  


Tamamlanan diğer projeler:

 TÜBİTAK - ARDEB 1001
 Proje Adı Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES Pilot Çalışma
 Proje No 117M151
 Araştırmacı Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Akarsu havzalarında yer alan balık geçitlerinin verimliliğinin ölçülmesi amacıyla özgün bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe
 Web  


 TÜBİTAK - ARDEB 1507
 Proje Adı Görüntü Çözümleme Yöntemlerine Dayalı Reklam Sayfası Bileşen Analizi ile Reklam Performansını Arttırmaya Yönelik Platform Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Derin öğrenme tabanlı tekniklerle reklam sayfası bileşenlerinin otomatik analiz edilmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.05.2018 - 01.05.2019
 Bütçe 36.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB - 1501 - İTÜNOVA
 Proje Adı Çoklu Algoritma Teknolojileri Kullanarak IoT Tabanlı ve Bulut Destekli Yeni Nesil Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Mekân içi kişi tespiti amacıyla hareket tespit algoritmalarının sınanması ve geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2018 - 01.09.2018
 Bütçe ₺23.900,00
 Web  


 TUSAŞ - Türk Havacılık
 Proje Adı GİDİ: Görüntü Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Görüntü işleme destekli iniş sistemi geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 13.10.2017 - 01.12.2018
 Bütçe ₺12.000,00
 Web  


TÜBİTAK
Proje Adı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi
Proje No 3180114
Danışman Lütfiye Durak Ata
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.09.2019 - 01.09.2020
Bütçe
Web


TÜBİTAK TEYDEB - 1501
Proje Adı Yüksek Başarımlı Plaka Tanıma Sistemi İçin Gömülü Linux Ortamında Kaynak Optimize Sistem Tasarımı Ve Yazılım Geliştirme
Proje No 3190538
Danışman Behçet Uğur Töreyin
Özet Sıkıştırılmış videoda plaka tespiti amacıyla yöntemler geliştirilecektir.
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.07.2019 - 31.12.2020
Bütçe 52.000 TL
Web