Aktif Projeler

Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan akademik araştırma projeleri:

HORIZON 2020 (Cofund ERA-NET action)
 Proje Adı Equimolar Binary Compounds: A First Principles Database
 Proje No
 Yürütücü Adem Tekin
 Özet The purpose of this project is to develop highly efficient, stable and ultimately lead (Pb)-free perovskite solar cells (PSCs) and upscaling the production technology with solution based low cost methods, supported by quality control via imaging characterization.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2020 - 01.11.2023
 Bütçe 500.000 Euro
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad


 PAULING FILE (A Swiss Database Company)
 Proje Adı Equimolar Binary Compounds: A First Principles Database
 Proje No
 Yürütücü Adem Tekin
 Özet The objective of this project is the calculation of structure and thermodynamic properties of equimolar binary compounds of general form AB, where A and B are any two elements in the Periodic Table, by using density functional theory calculations.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.02.2020 - 15.02.2023
 Bütçe 40.000 Euro
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad


 TÜBİTAK ARDEB - 2535 - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile ikili İşbirliği Programı
 Proje Adı Computational Design of Trimetallic Borohydrides as new Hydrogen Storage Materials
 Proje No 119N719
 Yürütücü Adem Tekin
 Özet Hydrogen has a great potential in the future as a carbon-free energy carrier. However, there are major challenges such as storing hydrogen in an efficient way waiting to be addressed to have a sustainable hydrogen economy. For this purpose, metal borohydrides took a special attention due to their remarkable gravimetric hydrogen density. However, it is not possible to extract all hydrogen content from these borohydrides at moderate temperatures, due to the fact that metal borohydrides are too stable thermodynamically. Adding transition metals into single metal borohydride hopefully reduces the thermodynamic stability of the material suggesting a low decomposition temperature. In this project, due to the limited number of experimental crystal structure of trimetallic borohydrides complexes, we have a plan to investigate the crystal structure and various chemical and physical properties of different novel trimetallic borohydrides compounds in a way to find out more about their stability and decomposition energies by means of computational chemistry. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.12.2020 - 01.06.2022
 Bütçe  74.000 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Computational screening of hybrid organic-inorganic perovskites
 Proje No 119Z493
 Yürütücü Adem Tekin
 Özet Hybrid organic-inorganic perovskites with a general formula of ABX3 attracted an enormous interest as light harvesting materials for new generation photovoltaics. Methylammonium lead iodide ([CH3NH3]PbI3), which has been firstly used in liquid dye-sensitized solar cells in 2009 and then its thin film has been used in solar cells in 2012, has started a great acceleration in scientific studies for perovskites. Low cost, ease of fabrication, high solar absorption and high efficiency are among the most important advantages of perovskite solar cells. The highest efficiency (14 %) in ABX3 type perovskites has been reached with methylammonium lead iodide by using single A, B and X components. Since lead is the main component of perovskites produced until today, one of the major disadvantage of perovskites becomes the toxicity problems during device fabrication, deployment and disposal. Some computational and experimental studies have been conducted so far to replace lead with other metals and it has been shown that tin and germanium could be a weak opponent of lead in ABX3 type perovskites.
This project aims to find new A1A2BX3 type perovskites employing an exhausting computational screening study
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.02.2020 - 15.02.2023
 Bütçe  528.333 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad


 İTÜ - BAP
 Proje Adı Kırpma eşiklerini hesaplayan algoritmanın çözünürlüğünün kontrol edilmesi, paralelleştirilmesi ve gerçek deneylerde kullanılmakta olan bir hücre dışı sinirsel kayıt sistemi ile bütünleştirilmesi
 Proje No MAB-2020-42808
 Yürütücü Murat Okatan
 Özet Hücre dışı sinirsel kayıt sistemleri kullanılarak anestezi altında olmayan deneklerden davranış sırasında tekil sinir hücreleri düzeyinde aksiyon potansiyeli kayıtları alınabilmektedir. Sinir sisteminin işleyişi hakkında yüksek uzam-zamansal çözünürlüğe sahip bilgiler içeren ve hem temel sinirbilimi araştırmalarında hem de invaziv beyin-makine arayüzlerinde (iBMA) kullanılmakta olan bu kayıtlar, aksiyon potansiyellerinden ve arka plan etkinliği olarak adlandırılan bir bileşenden oluşmaktadır. Bilgiyi taşıyan esas bileşen olan aksiyon potansiyelleri, arka plan etkinliğinden bir genlik eşiği kullanılarak ayırt edilmektedir. Genlik eşiğinin nasıl hesaplanacağı konusu son yıllarda önem kazanmıştır. Bu konuda proje ekibi üyelerinden Okatan ve Kocatürk’ün (2017) geliştirdikleri, “Kırpma Eşikleri” adı verilen bir çift genlik eşiğini tamamen veri güdümlü ve otomatik olarak hesaplayan bir algoritma bulunmaktadır. Bu projede bu algoritmanın kırpma eşiklerini istenildiğinde düşük çözünürlükle hesaplayacak şekilde geliştirilmesi, paralelleştirilmesi ve laboratuvarda kullanılmakta olan hücre dışı sinirsel kayıt sistemi ile bütünleştirilerek gerçek deneylerde kullanılabilecek hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının binlerce mikroelektrot içeren iBMA sistemlerinde kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  11.12.2020 - 12.12.2022
 Bütçe  30.000 TL
 Web  


 İTÜ - BAP
 Proje Adı  Telsiz Ağlarda Video Deneyim Kalitesinin (QoE) Stokastik Modellenmesi
 Proje No  MGA-2020-42575
 Yürütücü  Mehmet Akif Yazıcı
 Özet Telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan ilerleme ile birlikte mobil kullanıcıların çoklu ortam ve özellikle video içeriğine olan talebinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Video izleyen kullanıcının bu deneyime dair algısı deneyim kalitesi olarak adlandırılmaktadır. Deneyim kalitesinin kullanıcının video izleme davranışı üzerinde etkisi vardır. Kullanıcılar, izledikleri videolarda içerik kadar kaliteye de önem vermektedir. Örneğin içeriği ilgi çekici olsa da, sık sık takılan veya kalitesiz görüntüye sahip videolar çok sayıda kişi tarafından tercih edilmez, izlendiklerinde ise uzun sürelerde izlenmez. Öznel bir deneyim kalitesi ölçütü olan kullanıcı algısının belirlenmesi, her durum ve her video için mümkün olmayabilir. Bu nedenle öznel deneyim kalitesi hakkında fikir veren, video kalite seviyesi, önbellekleme gecikmesi, donma olasılığı, sıklığı ve süresi gibi ölçülebilen/hesaplanabilen nesnel  deneyim kalitesi ölçütlerinin modellenmesi önem kazanmıştır. Bu proje kapsamında bir mobil cihazın video oynatmak için kullandığı tampon bellek bir kuyruk olarak modellenerek, nesnel deneyim kalitesi ölçütlerinin çeşitli senaryolarda elde edilmesine yarayacak matematiksel bir model geliştirilecektir.
Birden fazla kalite seviyesinde kodlanmış olarak sunucuda saklanan ve kullanıcının veri hızına bağlı olarak istenen kalitedeki kaynağın iletilebildiği, önbelleklemenin zaman veya veri miktarı bazlı yapılabildiği, deneyim kalitesinin kullanıcının izleme süresi üzerinde etkisi olduğu senaryolar, bu model ile incelenerek istenen deneyim kalitesi ölçütleri elde edilebilecektir. Bu seviyede bütüncül bir model literatürde bulunmamaktadır. Deneyim kalitesi ölçütlerinin arasındaki ilişkiler ışığında çeşitli bellek yönetim mekanizmalarının tasarlanmasına da zemin hazırlanacaktır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  29.5.2020 - 29.9.2021
 Bütçe  26.638 TL
 Web  


 H2020 - AB PRACE-6IP
 Proje Adı  Pan-European High Performance Computing (HPC) Infrastructure and Services (PRACE)
 Proje No  823767
 Yürütücü  Enver Özdemir (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Özet PRACE, the Partnership for Advanced Computing is the permanent pan-European High Performance Computing service providing world-class systems for world-class science. Systems at the highest performance level (Tier-0) are deployed by Germany, France, Italy, Spain and Switzerland, providing researchers with more than 17 billion core hours of compute time. HPC experts from 25 member states enabled users from academia and industry to as certain leadership and remain competitive in the Global Race. Currently PRACE is finalizing the transition to PRACE 2, the successor of the initial five year period.
The objectives of PRACE-6IP are to build on and seamlessly continue the successes of PRACE and start new innovative and collaborative activities proposed by the consortium. These include: assisting the development of PRACE 2;
strengthening the internationally recognised PRACE brand;
continuing and extend advanced training which so far provided more than 36.400 person·training days;
preparing strategies and best practices towards Exascale computing,
work onforward-looking SW solutions;
coordinating and enhancing the operation of the multi-tier HPC systems and services;
and supporting users to exploit massively parallel systems and novel architectures.A high level Service Catalogue is provided. The proven project structure will be used to achieve each of the objectives in 7 dedicated work packages. The activities are designed to increase Europe's research and innovation potential especially through: seamless and efficient Tier-0 services and a pan-European HPC ecosystem including national capabilities; promoting take-up by industry and new communities and special offers to SMEs; assistance to PRACE 2 development; proposing strategies for deployment of leadership systems; collaborating with the ETP4HPC, CoEs and other European and international organisations on future architectures, training, application support and policies. This will be monitored through a set of KPIs.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.05.2019 - 31.12.2021
 Bütçe  24 000 000 Avro
 Web  https://www.bsc.es/research-and-development/projects/prace-6ip-prace-6th-implementation-phase-project


 İTÜ BAP
 Proje Adı  RF Energy Harvesting in Next Generation Wireless Communication Systems
 Proje No  MDK-2019-42438
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet  Radio frequency (RF) energy harvesting (EH) is a promising technology to be used to power the sensor and internet of things (IoT) nodes which need a low amount of transmit power. Moreover, it enables a battery-less solution as an advantage for green communication and replacement of batteries. The common EH models are simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) and wireless-powered (WP) communication. In SWIPT, the nodes concurrently harvest energy and process information from the incoming signal and then apply the harvested power for relaying the received signal. The common relaying techniques for EH in SWIPT are power-splitting (PS), time switching (TS), and ideal. However, in WP scheme, either a dedicated power beacon (PB) or external nodes transfer energy to the power-constraint nodes which harvest the emitted energy and then in the next time slots uses it to transmit their data to the destination.This project is divided into two phases as theoretical analysis of EH systems and experimental tests using EH kits. In the first phase of the project, closed-form analytical derivations for the desired RF EH systems will be derived. Moreover, bit error probability (BEP) and outage probability will be analytically calculated. Besides, theoretical derivation results will be provided for the different system parameters and are validated with Monte Carlo simulation method. In the second part of the project, results will be obtained via experimental tests of RF EH kits. Additionally, experiments will be considered for different test values.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  23.12.2019 - 23.12.2021
 Bütçe  30.999,40 TL
 Web  


 DPT
 Proje Adı  Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Projesi
 Proje No  
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) , sahip olduğu yazılım ve donanım altyapısı ile Yüksek Başarımlı Hesaplamaya (YBH) ihtiyaç duyan bilimsel çalışmalara altyapı hizmeti sağlayan bir kurumdur. 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UYBHM) projesi olarak başlayan kurum, 27 Aralık 2010 tarihli 27798 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi  (UHeM) olarak devam etmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe 176.000.000
 Web https://www.uhem.itu.edu.tr


İTÜ BAP
 Proje Adı  Ters Metin İndeksinin Düz Metin İndeksi Kullanılarak Oluşturulması ve Uygulamaları
 Proje No  MGA-2019-42224
 Yürütücü  M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  14.10.2019 - 15.02.2021
 Bütçe  55000 TL
 Web  


 İTÜ BAP
 Proje Adı  Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde S Bandında Rf Enerji Hasatlama
 Proje No  
 Yürütücü  Sebahattin Eker
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe  10.000 TL
 Web  


 İTÜ BAP
 Proje Adı  S ve K Bantlarındaki Anten Tiplerinin 5G Mobil İletişimi için Araştırılması
 Proje No  MYL-2018-41977
 Yürütücü  Sebahattin Eker
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe  7.500 TL
 Web  


 Roketsan
 Proje Adı  Computational Modeling of Micro Gravity Propellant Sloshing Dynamics
 Proje No  İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü  M. Serdar Çelebi
 Özet  Uzay taşıtlarında ve roketlerde kullanılan sıvı yakıt tanklarının gelişmiş Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) modellemeleri ile çalkalanma analizleri anlık yük hesaplamaları ve yakıtın ağırlık merkezinin hareketine bağlı olarak araç üzerine gelebilecek kuvvet ve momentler analiz edilmektedir. Özellikle ani ve hızlı manevra esnasında yakıt tankındaki çalkalanma uzay aracı ve roketin yörünge hareketinden sapmasına yol açabilmektedir. Ayrıca mikro-g (sıfıra yakın yer çekimi) şartlarında içerideki yakıtın itki motorlarına kesintisiz gitmesini temin etmek amacı ile farklı pasif, aktif ve hibrit çözümler modellenerek uzay aracı ve roketin ekstrem şartlarda itki üretebilmesine olanak sağlayacak yakıt baskılamasının şartları incelenmektedir. Tüm modellemelerde normal yer çekimi ve mikro-g şartlarında gerçekleştirilen deney çalışmaları ile doğrulamalar yapılarak geliştirilen modellerin yeterlilikleri analiz edilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.03.2018 - 01.03.2021
 Bütçe  275.000 TL
 Web  


 İTÜ BAP
 Proje Adı  Machine Learning Based Image Processing Methods for Detection and Quantification of Steatosis in HE Histology Pathological Images
 Proje No  MDK-2019-42518
 Yürütücü  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Karaciğer yağlanmasının derecesinin belirlenmesi amacıyla bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  25.12.2019 - 27.12.2021
 Bütçe  50.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı  Oksijen İndirgeme Reaksiyonu Katalizörlerinin Hesaplamalı Taraması ve Sentezi (Computational screening and synthesis of oxygen reduction reaction catalysts)
 Proje No  217M540
 Yürütücü  Adem Tekin
 Özet Fuel cells are electrochemical devices that produce electricity from a chemical reaction. Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) operating at low temperatures are very important for their use in the automotive industry. PEMFCs, which generate electricity from the electrochemical reaction between hydrogen and oxygen, are considered to be an efficient and clean alternative energy source. The oxygen reduction reaction (ORR) occurring in the cathode is a very critical process in terms of fuel cell performance. At present, platinum and platinum-doped materials are widely used in ORR due to their advanced catalytic properties. The difficulty of platinum-doped catalysts in large-scale applications, the CO release, the rare occurrence and the high cost, have led to many scientific researches to find alternative catalysts that are cheaper and more abundant.
This project aims to determine the ORR performance of the catalyst containing metals adsorbed on the surface of doped graphene with nitrogen and sulfur (NSG).
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.05.2018 - 15.05.2021
 Bütçe  538.515 TL
 Web https://web.itu.edu.tr/~tekinad 


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı  Computational Modelling of Deep Vein Thrombosis
 Proje No  117M430
 Yürütücü  M. Serdar Çelebi
 Özet  Derin Ven Trombozu (ing: Deep Vein Thrombosis, DVT) bacak toplardamarlarındaki derin ven’lerde kırmızı kan hücreleri ile fibrin’lerin damar içi kütlesini geliştirmesi ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Genellikle damarı tıkayan kan pıhtısı yani trombüse sebebiyet vererek hastanın sağlığını riske sokar. Ayrıca, geliştiği yerden kopan trombüs akciğerleri besleyen kan damarlarında yeniden konuşlanarak ciddi bir tıkanıklığa veya tamamen kan sirkülasyonunu bloke ederek Pulmoner Emboliye (ing: Pulmonary Embolism, PE) yani akciğer embolisine yol açabilir. Literatürde DVT modellemesi henüz kapsamlı ve fizyolojik gerçekliğe uygun bir matematik modelle yapılamamaktadır. Bu proje kapsamında Derin Ven Trombozunun fizyolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir modelinin oluşturulması hedeflenmiştir. Derin Ven toplardamarlarındaki damar duvarlarının hareketleri ile damar kapakçıklarının (özellikle parietal venöz valflerinin) birlikte çalışmasını ve olası kan pıhtısına yol açacak şartların hastaya özel bilgisayarda modellenebilmesi için; derin Ven toplardamar geometrisinin literatürde mevcut sentetik ve sonrasında hastaya özel görüntüsünden elde edilmesi, kan akışı modelinin "viskoelastik" ve "shear thinning" özellikli önce tek fazlı sonrasında iki fazlı (Plazma ve Kırmızı Kan Hücreleri (RBC)) oluşturulması, gerçekçi bir Derin Ven toplardamar akışı için gelişmiş kan-damar duvarı-kapakçık etkileşimi (FSI) modelinin oluşturulması ve bu sayede kronik venöz yetmezliğini özellikle parietal venöz valflerinin hem sentetik veri hem de hasta verisi özelinde modellenmesi yapılmaktadır. Özellikle DVT vakalarının erken teşhisi için invazif olmayan trombotik risk değerlendirmesinde kullanılacak güvenilir bir indeksin önerilmesi amaçlanmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.03.2018 - 01.02.2021
 Bütçe  540.000 TL
 Web  https://dvt.be.itu.edu.tr/


 TÜBİTAK
 Proje Adı  Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
 Proje No  119Z578
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.11.2019 - 01.11.2022
 Bütçe  491.871 TL
 Web  Öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer aldıkları araştırma projeleri:


 TÜBİTAK
 Proje Adı Papaverin ve/veya Lidokain Salımı Yapabilen Pektin Bazlı Üç Boyutlu Matris Jel Ortamında Mikro ve Super-Mikrovaskuler Anastomozlar
 Proje No  219S334
 Araştırmacı  Fethiye Aylin Sungur
 Özet
 Başlangıç ve bitiş tarihi  2020 - 2023
 Bütçe  534.800,00 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası COST
 Proje Adı Miyelin Kantitasyonuna ve Mekaniğinin Araştırılmasına Yönelik Floresan Görüntüleme ve Analiz Araçlarının Geliştirilmesi
 Proje No  316S026
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Myelin kılıfın otomatik tespit edilmesi amacıyla özgün bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.05.2018 - 01.05.2021
 Bütçe  
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası COST
 Proje Adı Yeryüzü Modellemeleri Ve Deprem Habercilerini Araştırma Amaçlı, 3 Eksenli Ultra Hassas Manyetometre Kullanarak Dünya'Nın Manyetik Alanını 7/24 Gözlemleyebilecek Kayıt İstasyonu Geliştirilmesi
 Proje No 117E505
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Ultra hassas manyetik ölçümlerle sismik ölçümlerin bir arada analiz edilerek deprem kestirimi amacıyla özgün işaret işleme teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.04.2018 - 01.04.2021
 Bütçe  
 Web  


 İTÜ BAP
 Proje Adı Türkiye'nin Öncelikli Alanları için Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi için Altyapı Oluşturma ve Ön Bilimsel Çalışmaları Başlatma
 Proje No MOA-2019-42321
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 20.11.2019-20.11.2021
 Bütçe  ₺998.600,00
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Görüntü İşleme Ters Problemlerinde Derin Öğrenme
 Proje No 119E248
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Bu projede derin öğrenme algoritmalarının, görüntü işlemenin önemli ters problemlerinde uygulanması incelenecektir. Bu kapsamda üç farklı görüntü işleme ters problemi için derin öğrenme tabanlı yeni çözümler geliştirilecektir. İncelenecek olan problemler, görüntü gürültüsü giderme, manyetik rezonans (MR) görüntü geriçatımı ve görüntü çözünürlük yükseltmedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2019 - 01.05.2022
 Bütçe  
 Web  


 H2020-MSCA-RISE
 Proje Adı AUTOMATED FUNCTIONAL SCREENING OF IgGs FOR DIAGNOSTICS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES (AUTOIGG)
 Proje No 778405
 Araştırmacı Abdulkerim Çapar
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2018 - 01.01.2022
 Bütçe 90.000 TL
 Web  Öğretim elemanlarının danışman olarak yer aldıkları araştırma projeleri:

TÜBİTAK
Proje Adı Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü
Proje No 115M439
Danışman Fethiye Aylin Sungur
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi
Bütçe 450.000 TL
Web


TÜBİTAK TEYDEB - 1511
Proje Adı Multispektral Mikroskobik Görüntüleme ile Moleküler Patoloji ve Genetik Tanıya Yardımcı Tam Otomatik Fluorescence in Situ Hybridization (FISH) Tarama ve Analiz Sistemi Geliştirme
Proje No Argenit
Danışman Behçet Uğur Töreyin
Özet Patolojik tanıya destek amacıyla FISH mikroskopi görüntülerinin bilgisayarlı görüye dayalı olarak çözümlenmesi için yöntemler geliştirilmektedir.
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2018 - 31.03.2021
Bütçe 90.000 TL
Web