ANA BİLİM DALLARI VE PROGRAMLAR

 
Ders Listesi
ve
Genel Gereklilikler
BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
 

Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği 
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora  Programı

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN


Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR


Coğrafi Bilgi Teknolojileri
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora
Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER


Bilgi Teknolojileri
.pdf

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Doç. Dr. Tolga OVATMAN


İnşaat Yönetiminde Bilişim
.pdf

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Dr. A. Tolga İLTER

   
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi
 

Bilgisayar Bilimleri
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora
Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi

   
HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkan: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
 

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora
Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR

   
İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
 

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama
.pdf

Yüksek Lisans Programı
Doktora
Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN


Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri Listesi

* Mevcut öğrencilerin statülerini korumaları kaydıyla 12.12.2018 tarihinde Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının ismi Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.